Jaap Das

Semisecolare

De in 1911 geboren Jaap Das, na de oorlog en verzet als journalist verbonden aan het dagblad Trouw, vervolgens leraar klassieke talen te Amsterdam en als literator jarenlang redacteur van het tijdschrift Ontmoeting, bracht in Semisecolare bijeen wat hem van zijn gedurende een halve eeuw geschreven gedichten nog de moeite waard voorkomt. Uit deze poëzie, door christenen meestal te heidens, door anderen te christelijk bevonden, komt een markante persoonlijkheid naar voren.

Metamorphosis
Winter
Heidens gebed
Saterliedje
Een man en een vrouw
Tu ne quaesieris
De schoonheid
Vrouwen der wereld
Het gat
Het oude geloof
Stille Zaterdag
Horizontale hemelvaart
Mooi is anders
Anonymi
Vijftig 1, 2
Twee zullen op één bed zijn
Eenzaamheid
Mijn pad gekend
Ritueel
Kleine elegische suite 1-5
Een ieder zal zijn eigen pak dragen
De zesde mei
Kijkend naar de overkant 1-3
In de poort
Juist daar
Avondland
Uitzicht
Stomme dieren
1 Logisch
2 Het hoogste schepsel
3 Metaphysisch
4 Als een vis in de zondvloed
5 Psychologisch
6 Langs de autobaan
7 Eschatologisch
Luchtmonsters
Soortelijk gewicht
Gelijke kansen
Ik hoor trompetten klinken
Jad waSjem
Requiem
Siciliaans
1 Sterrenwacht bij Messina
2 Latomia del Paradiso
3 Isola Bella
4 Kerkhof bij Taormina
5 Scavi di Naxos
6 Italiam Italiam
7 Sicilië
Neiges d’antan
Vroeger
Sporen uitwissen
De dichter
Zonder titel
Grijs
Wat is uw weelde
Advent
Apocalyps