Twee zullen op één bed zijn

Waar zijn de twee die samen
in de bocht met een boom
tussen zich in voorgoed
tot stilstand kwamen

Waar zijn de twee die samen
in de mist onder water
ruggelings worstelden
met de portieren

Waar zijn de twee die samen
door de dwaas die ineens
aan kwam scheuren
frontaal zijn gedood

Misschien zijn ze samen
ginds aangekomen
of zoeken ze nog elkaar
nooit meer samen