Stille Zaterdag

Toen Jezus stierf viel de stilte
van de dag dat niemand werkt
maar voor wij weer konden beginnen
was Hij opgestaan ongemerkt

Eénmaal ging de zon op
over het graf van de Heer
maar toen ik de derde dag opkwam
stond Hij in het morgenrood

Opgestaan ten derden dage
slaap nu maar en rust
dit was de laatste plaag en
recht heeft vrede gekust