Horizontale hemelvaart


Met enkele krachtige slagen
zwom hij de mist in
die hier altijd hangt
voor de kust

Hij zal wel zijn aangekomen
ginds in het godsrijk
hier is hij althans
niet gevonden

Als de mist al eens even optrekt
kun je een bleke
streep in de verte
net zien liggen

Maar hoe zou je daar kunnen komen
dan moeten continenten
die zo ver uiteen
zijn gedreven

Elkaar eerst weer naderen uit de
mist opdoemen langzaam
aanleggen in de
oude breuklijn

Maar wie zal dat nog beleven
nu spoel je dood aan
daar of weer hier
onverschillig

Tenzij toch eens een wonder
alles weer recht zet

Die op voer komt ook
alzo weder