Een man en een vrouw gaan in een huis.
Zij hebben de sleutel, zij zijn thuis.
Ik en de vrouw die ik bemin,
wij hebben geen sleutel. Waar moeten wij in?