Onveranderlijk
is mijn besluit
ik besluit
onveranderlijk
het welbeschouwd
toch maar niet te doen