Ik ben mij
lichamelijk
tamelijk
bewust
dus niet geheel
dierlijk
maar toch wel
stierlijk
onbe-
tamelijk
on-bewust