Hard en eentonig


Het zou allemaal nog wel gaan
als het maar niet zo vol was
hier zou ik eens even kalm aan
willen doen maar ik word van achter
onder de voet gelopen

Stil zeg ik stil en meteen
start er een jet van schiphol
een volstrekt onbeduidend iets
snoert een miljoen
mondige mensen de mond

Dan is het even stil
en ik zou erom willen juichen
maar st roepen ze st
het kind slaapt en er gaat
toch een lijkwagen door de straat

Ik wil naar je toe maar verzand
in een grommende trage maalstroom
waarin opeens een vent
die kind nog toekomst kent
zijn radio keihard aanzet

Poëzie van deze tijd
waar ik buiten sta ja maar ik
niet alleen we zijn allemaal
buitenstaanders in massa
en wie heeft mij aangeraakt