Gestopt


Eén schriftwoord is er
dat ik niet kan geloven
haast niet tenminste
want gij hebt toch gezegd
alle mond
zal gestopt worden
God
al die grote bekken
die onverdroten kwekken
applaus applaus
ja ook nog applaus
en mij het woord
benemen
zodat ik stom
moet wachten tot
er niets meer te zeggen zal zijn
en dan
zullen we dan
werkelijk zingen