Adres


Ik had toch gezworen
dat als deze bomen
ooit werden geveld
dat ik dan als die bomen
het veld zou ruimen
weg hiervandaan

Ze zijn gevallen
de es de plataan
en de populier
alleen de iep
staat daar iepziek te staan
en nog ben ik hier

Want wat zie ik
wat is er geschied
dat mij hier houdt
hier blijvend geboeid
dennen en mirten en rozen van Saron
in de woestijn

Roerend bewegend
reppend ontbloeid
levend jong leven
dat er niet meer kon zijn
en er toch weer is
lachende in de wildernis

Laborantes in een joods ziekenhuis
aan de achterkant zie je
het lijkenhuis
maar hier
aan deze kant
staat mijn huis