Vier dieren

4 De kanarie


Toen mijn moeder haar wereld
had zien verdampen
begreep zij niemand
en zei maar niets meer

Alleen wat de vogel floot
leek haar te kloppen
natuurlijk zei zij
natuurlijk piet

Ook de kanarie werd oud en zwijgzaam
toen was het stil
alleen bij het stofzuigen nog
de psalmen