Vier dieren

2 De aap X


Hoe de aap
(niet meer in de encyclopedie
wel het hondje Laika
dat nooit terugkwam
en Gagarin
die niets heeft gezien
wat niet op zijn briefje stond)

Hoe die aap
zijn naam ben ik even kwijt
zich voelde
toen hij in de ruimte
gewichtloos werd
kon hij niet navertellen

Na de zachte landing
op de harde grond
drukte hij allen de hand
en hervond onder soortgenoten
zijn soortelijk gewicht