Oud


In tijdig anders
verwezen wennen
kan de ontijdig
geborne niet
het blad voor de mond
blijft onaangesproken