Kleine elegische suite

6


In de filtertips
van haar sigaretten
in de asbak is zij
aanwezig
als onsheer op het altaar
die asbak zal ik
niet legen eer zij
weer hier is
bij mij