Kleine elegische suite

5


Daar grijs gebaarde sater
is dat een jonge godin
die op je wacht en je aankijkt
zij knippert niet met de ogen
glad is haar voorhoofd onbezweet
glans rijst uit de hals van haar lange kleed
en een geur van mensenvlees
zij werpt geen schaduw om die te grijpen
vast staat haar smalle voet op de grond
zie haar daar staan als een jonge boom
klim in die boom die op je wacht
als je tenminste nog gelooft
niet aan haar zij is echt maar in jezelf
grijs geboren sater