Kleine elegische suite

4

De drie gratiën al wat ouder
zoet in de schil als een meloen
rusten aan elkaars rijpe schouder
en daar moeten ze het mee doen