Kleine elegische suite

1


Ik ben niet ontdaan maar
ik ben zo wijd
als welke vervoerde
mystieke meid

Want het onghescepen
heeft mij gegrepen
in welgeschapen
aanschouwelijkheid

Ik word wijder en wijder
en steeds meer vervuld
van welgevormde
oneindigheid

Want alle dingen
zijn vol en wijd
in hun welbegrepen
lichamelijkheid