Kil

Dit is niet
de verse vrieslucht
gewenst in de hitte
van de jeugd

Een klamme kou
omklemt het lauwe
hart - helaas

Het licht de warmte de zon
vergeelde beelden
van weleer