Domine exaudi


Bij dit accoordgezang
wil ik ontslapen
niet meer terug maar
bevorderd tot heerlijkheid