De voeten van Jacob

die nakwamen toen hij uitkwam
en snelden om voor te komen
maar hem naar Bethel brachten

die klauwden in het bed
en groeven in de grond
maar hem naar Pniël droegen

zijn oude voeten
lei hij tezamen en zei
op Uw zaligheid wacht ik

want het is niet desgenen die loopt