Courtmétrage

2


Voor mij nog onverwacht
zoals ‘t in een doodsbericht luidt
zijn ze over mij gekomen
de dagen waarvan men zegt
ik heb geen lust in dezelve
ineens was het eigenlijk uit