Wie brood wel, maar geen boter wint,
heeft dies niet armelijk geleefd.
God waait een elk zijn eigen wind.
D’een reilt, een ander reeft.