Op jeugds vleugelen leunend daalde ik dikwijls door
de hoge klaarte in de burchten op uw top.
Nu ‘k storm loop op uw bar massief rijst voor,
rijst achter mij een heir daemonen op.