Noel

Vanwaar gestadig
dit stil verdriet?
Wat je wel wenste,
dat komt toch niet.
Nergens een woning,
een warme schijn
van met vertrouwen
bemind te zijn.

- Maar zie dan, zwerver:
wat je verwacht,
dat is gekomen
in deze nacht.
Sneeuwwitte wade
heeft overspreid
de zwarte aarde.
Stil staat de tijd.

Vragend bestaart je
een heldre ster.
Hemelse zangen
versterven ver.
Hoor: zachtjes schreit
een verwezen kind
dat met vertrouwen
wil zijn bemind.

Het is verstoten
en bitter koud
omdat het, zwerver,
van zwervers houdt.
Bevend aanvaardt het
de harde reis.
Het draagt zijn kruis
naar het paradijs.

O, waarheen drijft je
dit vreemd verdriet?
Zoek je verlangen
hier langer niet.
Geef je gewonnen
aan ‘t heilig kind
dat met vertrouwen
je heeft bemind.

- Hemelse liefde,
U volgt mijn oog.
Leid Gij mijn hart ook
vooruit, omhoog.
Nu nooit meer zwerven!
Ik ga met Hem.
Ik ben op reis
naar Jeruzalem.

Getoonzet door George Stam