Naamdicht
op het plechtig afscheid van Mejuffrouw
E.M. Spoormaker
als Directrice van de Van Loon-school

Geëerde SPOOR, gij zijt van over lange jaren
de MAKER dezer school. Hoe waren wij gevaren,
vreest Gij ons niet het SPOOR? Zo hebt Ge kunnen MAKEN,
dat heden deze school in welstand staat te blaken.
Wie SPOREN MAAKT, gaat voor, en alle and’ren drukken
Uw voetstap, des gewis, dat het wel zal gelukken.
Een nieuw SPOOR MAAKTE Gij, die op geen tweesprong draalde,
toen met manhaftigheid Ge ‘t manvolk binnenhaalde.
Zo loopt Uw SPOOR vooruit naar GROENe beemd en HEYDE,
en Gij moogt, groen en fris, in ‘t MAAKSEL U verblijden.

Geëerde SPOOR, die zo veel mensen “hebt GEMAAKT”
(gelijk het domme volk in ‘t hoge Haagje kwaakt),
Gij volgd’ Uw MAKERS SPOOR, en Hem zij alle lof
voor wat er bloeit in Zijn door U besproeide hof!

VONDELing