Jaap Das

Hoelangerhoeliever

Ouverture
Finale
Metamorphosis
Winter
Herfstig lied
In de nacht voor de slag
Uit het maquis
Donec gratus eram tibi
Heidens gebed
Saterliedje
Vrouwen der wereld
De schoonheid
Het gat
Het gat (latere versie)
De twee steden I
De twee steden II
Het oude geloof
Een man en een vrouw gaan in een huis...
Op jeugds vleugelen leunend daalde ik dikwijls door...
Je haar is aan mijn wang, je hand is in mijn hand...
Ik wil van de levensstreng gelost...
Een legioen heeft mij bevrucht...
Wie brood wel, maar geen boter wint...
Wiegelied op Christus’ feest
Kerstlied
Vertaling van Horatius, Carmen I 11 (Tu ne quaesieris)
Vertaling van Guillaume Apollinaire, Zone ( uit Alcools)
Eenzaamheid
Naamdicht
Puntdicht
Noel
Nachtgebed
Ik weet het wel...
Dit mijn vlees
Zingen