Een legioen heeft mij bevrucht,
een vagevuur heb ik gedragen,
maar de vandaag geboren vrucht
is een kind van Uw welbehagen.