De twee steden II

De heilige stad

Stad van mijn hart,
waar mijn hart al woont,
stad zonder eenzaamheid:
God is in allen,
stad zonder jacht:
God is alles in ons,
stad zonder afstand,
waar alles vervuld is,
mystische stad,
waar alles onthuld is,
Jeruzalem!
stad waar het water ruist
en het geboomte ruist,
klederen ruisen,
palmtakken ruisen,
citerspel ruist,
de lofzang ruist,
stad van het Lam!
Godsstad, ik zie u
schoon gij onzienlijk zijt
en dwing mij in te gaan.