Pinksterstorm


Wind
geweldig gedreven wind
die de lucht schoont
dor hout ruimt
de rokende vlaswiek aanblaast

en tegenwind
die over de dijken springt
mensen en vee verdrinkt
schepen breekt eiken velt
brandstapels doet laaien

Hij komt
niet in de blast van de bom
niet in de loeiende vuurstorm
hij is er in het fluiten
van de stilte na het schot