Oorlog

1

De Gruwel der verwoesting
rijst boven de horizon
als de cycloop van O. Redon
of Goya allen verslindend

Die in de hemel woont
lacht - het is of Hij hoont

O had ik vleugels als van een duif
far away far away would I rove
maar hier sta ik
wat kan ik anders

2

Hitler had godsvertrouwen
maar hij had de belofte niet
de Joden wel

Christenen hebben na Auschwitz
hun godsgeloof verloren
de Joden niet

Of dit een weg ten leven is
weet ik niet
maar ik ben met de Joden

3
Gedreun van geschut
kreunen van mensen
gieren van bommen
gegil van mensen
de doodse stilte
de helse knal
flarden
van mensen