Memoriaal

3 Op de agora


Hier is alles naar mensenmaat
wijd en vrij
de godshuizen te hoog
de giganten geknot
en de kleineman
voor de areopaag
herhaald instemmend
wij zijn toch ook
van Zijn geslacht