Litanie


6 Wat komt

Komt dit nog
dat ik je hoor
en niet zie
je zie
en niets hoor
dan de ruis in mijn hoofd
waardoor soms een vlaag
waait van herinnering
soms een stoot boort
van hoop op wat komt